Kommunikasjon med NAV via nettløsninger


Kronikk av Terje Tønnessen, direktør NAV Telemark og Vestfold

Store deler av hverdagen vår foregår via nettløsninger. Skal vi søke lån, betale regninger eller fornye forsikringen gjøres dette via bankenes nettjenester. Søknad om plass i barnehage, på høgskole eller universitet leveres også på nett. Vi samhandler med skatteetaten uten et eneste papir. Nå har du også mulighet for å samhandle med oss gjennom elektroniske «Ditt NAV».

 

NAV i Vestfold har som mål at din kommunikasjon med oss skal blir enklere, mer effektivt og sikrere. Ved hjelp av Bank-ID kan du sitte hjemme og få svar på spørsmål gjennom bruk av våre digitale kanaler som er åpne hele døgnet.

Har du spørsmål om tjenester for eksempel rundt arbeid, kan dette sendes elektronisk. Både spørsmålet og svaret blir lagret på «Ditt NAV», slik at du kan følge saken din. På «Ditt NAV» kan du også levere søknader og oppdatere personopplysningene dine. Her har du mulighet til å registrere din CV, få oppdatering på ledige stillinger og benytte en egen veiledningstjeneste. Du finner oss også i sosiale medier, som for eksempel Facebook-siden «NAV Jobblyst». Dette er nyttige kanaler å oppsøke for mer informasjon og hvor du kan stille spørsmål og få svar.

Stadig flere av våre tjenester gjøres tilgjengelige via ulike nettbaserte løsninger, og selvbetjening er bra for alle. Det er tidsbesparende for deg og det gjør det mulig for oss å være tettere på de som trenger en oppfølging fra oss.

Ønsker du å snakke med oss, har vi hyggelige og kunnskapsrike veiledere som kan nås på telefon. I 2014 ble 5,8 millioner henvendelser ivaretatt gjennom å ringe oss. Bare i januar 2015 mottok NAV 15.359 søknader om dagpenger. 74 prosent ble levert elektronisk, det er den raskeste og sikreste vegen.

NAV er dessuten i front med å ta i bruk digital postkasse til innbyggerne, og nå kan 20 millioner utbetalingsmeldinger sendes digitalt årlig. I samarbeid med Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå har NAV gjort hverdagen enklere for arbeidsgivere og oss selv gjennom A-ordningen, som er digital samordning av all rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk.

Det ligger ett betydelig potensial ved å øke den digitale samhandlingen også med oss i NAV. I forbindelse med den nye uførereformen har vi erfart at veldig få benytter muligheten til å sende oppdatert dokumentasjon om for eksempel om inntektsopplysninger, elektronisk. Et betydelig antall tusen sender imidlertid brev til tross for at flertallet har mulighet til å sende det digitalt.

Foreløpig er det slik at personlig fremmøte i kontorene er den fremste samhandlingsformen i Vestfold. Bruken av selvbetjeninger er fremdeles forsvinnende liten. Innholdet i henvendelsene tyder det på at mye skyldes vaner – det er så greit å bare stikke innom - og noe skyldes manglende kunnskap eller tiltro til at «systemene» ivaretar innsendelser av søknader og dokumentasjon.

I Vestfold skal vi bli flinkere til å fortelle deg om og veilede deg i bruken av våre elektroniske løsninger. Det er god samfunnsøkonomi, det gir deg større valgfrihet og styring over egen tid og det gir oss anledning til å vie mer oppmerksomhet til brukere med mer sammensatte behov, og økte muligheter for å få flere i jobb!

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom