Lardal kulturskole


Kulturskolen skal gi et variert tilbud fortrinnsvis for barn og unge innen f. eks. musikk (opplæring på ulike instrumenter), bilde (opplæring innen f. eks. tegning og maling, keramikk, skulptur m.m.), dans, drama, media osv.  Den største andelen av elevene er i grunnskolealder, men det kan også gis tilbud til eldre, funksjonshemmede, barnehager o.l. dersom kulturskolen har ressurser til det.

Opplæring gis av lærere med høy utdanning/lang erfaring i faget og skal være et ekstra supplement til grunnskolens estetiske fag. 

I kulturskolen kan man gå ukentlig til undervisning og man følger grunnskolens skolerute med 38 uker pr. år men det hender også at kulturskolen må arrangere prosjekter. Da vil elevene få tilbudet mer konsentrert over en kortere periode. Dette gjøres blant annet etter lærernes og instruktørenes/kunstnernes ønske og av ressursmessige hensyn. Målet er at alle tilbudene i kulturskolen skal gis over hele skoleåret.

Det betales én kontingent uavhengig hvor mange  aktiviteter i kulturskolen eleven deltar i og det betales for det tilbudet som har høyest sats.

Rektors kontortid

Tirsdag:   08.00 - 14.00

Organisering av undervisningen - definisjoner

Gruppeundervisning:    Kr 975 pr semester (halvår)
 
Individuell undervisning: Kr 1180 pr semester (halvår)

Søknad

Søknadsskjema, både elektronisk og «manuelt» finner du i selvbetjeningsboksen til høyre.

Dans   

 Pop-band  

Dans  Popband
 
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom