Personlig skatt - hvem svarer på hva?


Her finner du en oversikt over hvilke spørsmål de ulike offentlige instansene har ansvar for.

Kontonummer for innbetaling av skatt til Lardal kommune er 6345.06.07284.

For informasjon - se også skatteetaten.no.

Skatteetatens servicerklæringer gir deg informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har. Du får den på likningskontoret og folkeregisteret, fylkesskattekontoret og skattefogdkontoret.

Personlig skatt - hvem svarer på hva
Henvendelse vedrørendeHvilket kontor
Arveavgift Skattekontoret (Skatt Sør)
Bekreftelse på navneendring Skattekontoret (Skatt Sør)
Bostedsattest Skattekontoret (Skatt Sør)
Flyttemelding Skattekontoret (Skatt Sør)
Forskudsskatt beregning Skattekontoret (Skatt Sør)
Forskuddsskatt innbetaling Skatteoppkreverkontoret
Fødselsattest Skattekontoret (Skatt Sør)
Fødselsnummerbekreftelse Skattekontoret (Skatt Sør)
Førstegangs navnevalg Skattekontoret (Skatt Sør)
Likningsattest Skattekontoret (Skatt Sør)
Merverdiavgift beregning og klage Skattekontoret (Skatt Sør)
Merverdiavgift inn- og utbetaling Skattekontoret (Skatt Sør)
Merverdiavgiftskontoret Skattekontoret (Skatt Sør)
Navneendring personer Skattekontoret (Skatt Sør)
Restskatt innbetaling Skatteoppkreverkontoretret
Selvangivelse Skattekontoret (Skatt Sør)
Skatt til gode utbetaling Skatteoppkreverkontoret
Skatteoppgjør Skatteoppkreverkontoret
Skattekort Skattekontoret (Skatt Sør)
Tilleggsforskudd innbetaling Skatteoppkreverkontoret
Utskrift av adresseopplysninger Skattekontoret (Skatt Sør)
Utskrift av likningen

Skattekontoret (Skatt Sør)

 

Fra 1. juni 2016 overtar Re kommune skatteoppkreverfunksjonen for Lardal kommune. 

Re kommune har telefon 33 06 10 00 og telefaks 33 06 10 01. 
 

 
 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom