Tannhelsetjenesten


 

Tegning av Karius og BaktusDOT/Lardal Tannklinikk
Lågaveien 35 (Inngang ved minibanken)
3275 Svarstad

Tannlege Ragnar Rønning Hansen
Tlf.: 33 12 86 80

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten tilbyr gratis behandling til barn og unge fra 1 til 18 år (skoletannlegen), til psykisk utviklingshemmede og til eldre i institusjon og i hjemmesykepleie.

I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25% av offentlige takster. Kontortid onsdag og torsdag, og treffes på telefon hver dag.

 Tannlegevakta i Tønsberg Tannlegevakta i Vestfold 
 
 Telefon: 33 69 74 74

 Tannlegevakta har adresse: Rambergveien 3, 5. etg(lokalene til Kaldnes tannhelse), 3115 Tønsberg.

 Tannlegevakta i Vestfold

 

 

 

Logo Tannlegen på landet

 

Tannlegen på landet
I tillegg til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har vi også en privat tannklinikk i Svarstad.

Ta kontakt med Tannlegen på landet.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom