Lardal legekontor


Bilde Ringveien helsesenterLardal legekontor
Ringveien 16
3275 Svarstad
Tlf.: 33 15 53 00


Leger:
Geir Strømme og
Carlo David Schebesta

  

Åpnings- og telefontid


Daglig åpningstid: kl 08.00 til 15.00

For blodprøvetaking
Laboratoriets åpningstid:  08.15 til 14.00

Telefontiden er fra kl 08.30 til kl 11.00 og fra kl 13.00 til 14.00
Telefonen blir ikke besvart utenfor avsatt telefontid, kun øyeblikkelig hjelp vil bli besvart.

Vi vil minne om at nummeret for øyeblikkelig hjelp, tlf. 33 15 53 06, kun skal brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er ikke et nummer man ringer hvis det ikke svarer på vanlig telefon.

Generell informasjon fra Lardal legekontor


Øyeblikkelig hjelp utenom vanlig åpningstid

Hverdager etter kl. 15.00 og helger, ring Larvik legevakt - telefon 116117.

Telefonsvarer
Legekontoret har telefonsvarer som kobler automatisk inn hvis linjene er opptatt. Hold derfor linjen, så tar helsesekretærene telefonen så snart de blir ledige. Hvis du legger på, kommer du bakerst i køen igjen. La derfor bare telefonen ringe og vær tålmodig!

Dersom det oppstår akuttsituasjoner som gjør at vi ikke kan besvare telefonen en periode, vil vi forsøke å legge inn beskjed på telefonsvareren.

Bestilling av legetime/resept via nett og mobil

Det er nå mulig å bestille legetimer/resepter via tlf/nett. En må først melde seg inn selv fra CGM Legetime Appen. Mer informasjon om legetime Appen og mulighet for å registrere deg finner du her: http://www.cgmeportal.no/legetime-mobil-app/ 

Ved blodprøver
Pasienter bør sitte i ro minst 15 min før prøvetaking. Enkelte ganger skal man være fastende før blodprøver. Faste betyr vanligvis at man ikke skal ha spist eller røkt et visst antall timer før prøvetaking. Et glass vann er som regel tillatt.

Ved urinprøver
Alle prøver må merkes med pasientens navn, fødselsnummer og prøvedato. Bruk et egnet glass med tettsittende lokk. Urinprøven bør tas om morgenen og skal ikke oppbevares i romtemperatur mer enn 2 timer, bør da oppbevares i kjøleskap. Kan oppbevares inntil 24 timer i kjøleskap. Klamydiaprøver bør ikke settes i postkassa vår, her er det nye retningslinjer på hvordan disse prøvene tas. Det er forskjell på hvordan disse prøvene tas ut fra om det er mann eller kvinne.

Dine rettigheter ved transport
Egenandelen for reiser følger de til enhver tid gjeldende satser bestemt av offentlige myndigheter. Ut over egenandelen dekkes reiseutgiftene på rimeligste måte, dvs. buss eller tog. Bruk av taxi eller privatbil, grunnet medisinske årsaker, krever erklæring fra din fastlege ved første reise til sykehuset. Ved senere reiser til/fra sykehus, er det behandlende lege på sykehuset som må avgjøre hvordan du skal reise.

Fastlegeordningen
Ordningen med fastlege ble etablert 1. juni 2001. Du kan - innenfor visse regler - selv skifte fastlege, gå ut av ordningen eller gå inn i ordningen når du ønsker det.

For bytte av fastlege gå inn på:.www.helfo.no der finner du også mer informasjon om fastelegeordning. Du kan også ringe tlf: 810 59 500.
 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom