Hverdagsrehabilitering


De aller fleste ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne og aktive i egen hverdag. Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos brukeren.

Lardal kommune har fokus på hva som er viktige aktiviteter i liver ditt nå, og mestring i hverdagen.

«Mestring gir muligheter»

 

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

De over 18 år:

 • Som nylig har fått eller står i fare for å utvikle betydelige funksjonstap
 • Har et potensiale til målbar bedring\har et rehabiliteringspotensiale
 • Trenger tett, tverrfaglig oppfølging i hjemkomsten fra sykehus eller institusjon
 • Har evne og vilje til å ta tak i egensituasjon støttet av et eget tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam
 • Bor hjemme og kan motta tjenester i hjemmet eller i omsorgs-/kommunal bolig 

 

Hva er hverdagsrehabilitering?

Tidsbegrenset rehabilitering, hvor trening i hverdagslivets aktiviteter skjer hjemme hos deg. Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging, og du setter dine aktivitetsmål i samarbeid med teamet. Det vil være viktige aktiviteter du ønsker å mestre bedre i din hverdag.

Målene du har satt deg vil være utgangspunktet for rehabiliteringen. Det tverrfaglige teamet jobber sammen med dag for å nå målene.

 

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av fysioterapeut Marit Tveiten, ergoterapeut Ida H Bjørkvold og sykepleier Silje Rimeslåtten.

Marit, Ida og Silje

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og bistår deg i å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

 

Hvordan gjennomføres hverdagsrehabilitering?

 • Oppfyller kriteriene for hverdagsrehabilitering
 • Oppstartsmøte med målsamtaler og tester
 • Oppfølging i hjemmet (gjennomsnittlig i 4 uker)med trening i forhold til dine mål og viktige aktiviteter med ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier
 • Evaluering etter 14 dager. Vurdere om å søke forlengelse
 • Avslutningsmøte: måloppnåelse, tester og veien videre
 • Oppfølgingsbesøk 6 uker etter avslutning.

 

Hva forventer vi av deg?

Du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere har mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

 

Hvordan gå frem for å få hverdagsrehabilitering?

Det er en tjeneste man søker på som andre tjenester i kommunen. Man bruker også det samme skjema. Skjema finner du her og du finner skjema i papirformat hos hjemmetjenesten eller på kommunehuset og på legekontoret.

Hvis du skulle han noen spørsmål kan du kontakte fysioterapeut Marit på 920 34 550, ergoterapeut Ida på 409 18 416 eller sykepleier Silje Rimeslåtten på 915 14 449.

 

Søknadsskjema

Søknad om helse-, omsorgs- og sosiale tjenester

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom