Hjemmebasert omsorg


Hjemmebasert omsorg har base på Lardal sykehjem.

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp

Matombringingstjeneste

Trygghetsalarm

Omsorgslønn

Dagtilbud

Dagtilbud er et tilbud til hjemmeboende med behov for sosialt samvær.Tilbudet er på Ringveien helsesenter 1 dag pr uke. Tilbud om transport til og fra.

Prestehagentreffet

Hver annen tirsdag er det tilbud om sosialt samvær på Prestehagen bofellesskap. Tilbud om transport til og fra.

Tekniske hjelpemidler

Ved behov for tekniske hjelpemidler vil en aktuell fagperson fra kommunen i samråd med bruker bestemme hvilket hjelpemiddel som er mest hensiktsmessig.

Ved langtidsutlån/langvarig behov kan kommunen bistå med utredning, utvalg og sending av søknad til Hjelpemiddelsentralen i Vestfold, som gir vedtak om langtidsutlån.

Kommunalt korttidslager

Ved midlertidig utlån har kommunen et korttidslager. Henvendelse hjemmesykepleien.
Kommunen har egen hørselskontakt og synskontakt. Henvendelse hjemmesykepleien.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom