Ergo- og fysioterapitjenesten


Kontaktinformasjon
Ergo- og fysioterapitjenesten har kontor på Lardal sykehjem.

Åpningstid: 08.00 – 15.00 (mandag – fredag)

Ergoterapeuten har fri onsdager, samtidig som fysioterapeuten er på barneskolen samme dag.

Telefonnr:

Ergoterapeut: 40 91 84 16

Fysioterapeut: 90 23 45 50

Ergo- og fysioterapitjenesten samarbeider med blant annet legene, skolene, barnehagene, hjemmetjenesten, sykehjemmet, samhandlingskoordinator, familietjenesten, sykehusene, barnevernet og NAV hjelpemiddelsentral.

 Ergoterapeutens oppgaver:

 • Hverdagsrehabilitering
 • Hjelpemidler
 • Trygghetsalarmer
 • Velferdsteknologi

 Fysioterapeutens oppgaver:

 • Habilitering og rehabilitering av barn og voksne
 • Fallforebyggende gruppe – Tirsdager kl 10-12
 • Livsstilsgruppe – Tirsdager kl 14:00-15:00
 • Barnegruppe – Onsdager kl 12:15-13:00
 • Full fart gruppe (barn) – onsdager kl. 13:00-14:00
 • Oppfølging helsestasjon, barnehage og skole
 • Oppfølging av hjemmeboende og beboere på sykehjem

Ta kontakt med ergo-/fysioterapeut hvis du har behov for en av de nevnte tjenestene, så er vi behjelpelige med veiledning og evt. en kartleggingssamtale for å finne den beste løsning.

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Fysioterapeuter: Britt Skaare og Inge Myhre
Ringveien 16, 3275 Svarstad
Telefon: 33 12 84 02

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom