Helse og omsorg


I menyen til venstre kan du finne kommunale tjenester som er relatert til helse og omsorg.

Hvis du ikke finner det du leter etter ber vi deg ta kontakt med vårt servicetorg og vi vil finne tjenesten du søker, og hjelpe deg å få kontakt.

Hovedarbeidsområder

Helse, omsorg og velferd i Lardal omfatter sykehjem, omsorgsboliger, legetjeneste, helsesøstertjeneste, hjemmetjenester, fysioterapi, psykiatri og tiltak for funksjonshemmede.

 • Planer
 • Budsjett
 • Forebyggende arbeid, skole og helsestasjon
 • Forebyggende arbeid, helse og sosial
 • Psykisk helsevern
 • Aktivisering av eldre og funksjonshemmede
 • Diagnose, behandling
 • Rehabilitering
 • Pleie, omsorg, hjelp i institusjon
 • Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie
 • Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet, annen hjelp
 • Miljørettet helsevern

Kriseteam

Kriseteamet er aktuelt å moblisere når det ordinære hjelpeapparatet i kommunen ikke er tilstrekkelig til å håndtere en situasjon, på grunn av omfanget eller tid på døgnet.

I Lardal kan du få kontakt med kristeteamet via:

 • Legekontoret, tlf. 33 15 53 00
 • Politiet, tlf. 02800
 • Legevakten, tlf. 116117
 • Øyeblikkelig hjelp/AMK, tlf. 113

Bruk av teamets ressurser avgjøres av teamets medlemmer.

Helsenorge - logo

Helseportalen

Portalen www.helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og rettigheter, informasjon om helse og sunnhet, sykdom og behandling.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er et nasjonalt, offentlig nettsted som tilbyr gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin.

Logo helsebiblioteketNettportal for psykisk helse

Logo hjelptilhjelp

Hjelptilhjelp.no er en nasjonal nettportal for psykisk helse.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom