Veilys


Lardal kommune har ansvaret for veilys på kommunale veier, samt en del fylkesveier

Veibelysning er i første rekke motivert ut fra hensynet til sikkerhet, trafikkavvikling, estetikk og trivsel. Belysningen skal medvirke til at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon i mørket. Ved at veibelysningen gir et godt og funksjonelt lys, vil dette også øke trygghetsfølelsen på stedet.

Veilyset på om dagen?

Av og til står veilysene på om dagen. Det kan virke som sløsing at veilysene står på i dagslys, men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veilysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.

Skagerak Elektro skal vedlikeholde veilys for kommunene i Vestfold

Fra 1.1.2016 er det Skagerak Elektro som vedlikeholder veilyset for Lardal kommune.
12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12K) har avholdt anbudskonkurranse for drift og vedlikehold av veilys. 


Her kan du melde fra om feil på veilys

Skagerak Elektro


Du kan også melde feil på veilyset til kommunens sentralbord på tlf. 33 15 52 00.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom