Kommunale veier


I Lardal kommune finnes det ca 26 km med kommunale veier. Veinettet omfatter veier i byggefelt, grendeveier, parkeringsplasser, veier i sentrum, gangveier og gatelys.

Det meste av vintervedlikeholdet settes bort på anbud, mens sommervedlikeholdet i hovedsak utføres med egne ansatte. Sektoren Miljø, teknikk og næring administrerer selv både sommer- og vintervedlikehold.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom