Brøyting, snørydding og strøing


Vil du rapportere om mangelfullt vintervedlikehold eller ha mer informasjon?
Se kontaktinformasjon til høyre.

Hva er kommunens vedlikehold og ansvar?

Vintervedlikehold med brøyting, snørydding og strøing utføres av private entreprenører på  kommunale veier, kommunale boliggater og offentlige plasser.

Kommunens brøyteordning omfatter ikke snørydding av private arealer eller private innkjøringer.

Riks- og fylkesveiene i kommunen brøytes av private entreprenører for Statens vegvesen.

Brøyting av gang- og sykkelveier

Gang - og sykkelveier langs fylkesveier og riksveier brøytes av Statens vegvesen.

Brøyterutiner

Brøyteenhetene (private entreprenører) drar normalt ut når det er snøfall med en snødybde på minimum 5 centimeter, maksimum 10 cm.

Kommunale veier skal ved snøfall på natten være gjennombrøytet før morgentrafikken settes inn. Det skal normalt ikke brøytes mellom kl. 23.00 og 04.30.

Sandstrøing

Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør.
Når kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det med sand.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom