Svarstad barnehage


Svarstad barnehage er en barnehage med lange tradisjoner. Den ble kjempet for med nebb og klør, i en tid da det ikke var anerkjent at barn skulle gå i barnehage, men meningene var at de hadde det best hjemme hos mor. Grunnleggeren av Svarstad barnehage var Unni Foshaug, en bestemt ung dame med et fantastisk engasjement og barnesyn. Svarstad barnehage var privat, og besto av en avdeling, med skogen som hovedlekeplass. Det fantes ikke gjerder, og barns medvirkning ble flagget høyt. Ute var det store byggverk, som barna selv hadde konstruert, bygget og malt helt på egenhånd. I 2002 førte behovet for utvidelse til en småbarnsavdeling, midlertidig plassert på Berg sanitetshus, på Gavelstad. I 2007 ble Svarstad barnehage kommunal, lokalene ble utvidet, og hele barnehagen ble samlet under ett tak. I 2012 ble to nye avdelinger bygget på.

I dag er Svarstad barnehage en kommunal enhet med kapasitet til fire avdelinger. Den er organisert i to atskilte småbarnsavdelinger, og en stor base for barn over tre år, inntil 36 barn om dagen. Vi jobber pr dags dato med å dele inn også denne delen i mindre enheter, da vi tror på barn og voksne i mindre grupper. Foreløpig er skolestarterne for seg selv, og de resterende blir igjen delt inn i to grupper, etter klokka ti på dagen.

Drifta betinger at vi bruker naturen aktivt. Vi har høsten 2015 fått satt opp en flott ny gapahuk, slik at barn og voksne har gode vilkår på utedager. Naturen byr på uendelige leke og læringsarenaer, og utelivet er en del av arven vi med glede fører videre.

Vi tror på dugnad! Det sosiale ved å gjøre noe sammen for barna, gjør noe med samholdet mellom foreldre og personalet. To ganger i året setter vi derfor opp en dugnad. Høsten 2015 ble resultatet en flott gapahuk, takket være ivrige pappaer som satte av langt mer enn to timer. Samholdet rundt bålet var godt, og alle var de enige om at dette var trivelige saker altså. Prosjektene er sjelden så store, det viktigste er å gjøre noe meningsfullt for barna, som vi ellers ikke hadde fått gjort. Samtidig som kaffe og noe å bite i, sammen en vår og høstkveld, unektelig skaper gode relasjoner.

Visjon: "Lær med kroppen, det sitter i hodet"

Visjonen er barnehagens grunnstein. Vi tror på at fysisk aktivitet gir gode vilkår for utvikling av intellektet. Bevegelse er viktig, og miljøet, både ute og inne må preges av at barnas fysiske aktivitet blir tatt på alvor. De minste har avdelinger med stor gulvplass, og elementer som i stor grad innbyr til klatring, hopping, kryping osv. Utelivet preges av turer i ulendt terreng og lek i skog og mark.

Vi er opptatt av å ta barna på alvor. De skal få den tid og respekt de fortjener i deres hovedaktivitet som er leken. De skal møte voksne som ser dem, og hjelper hver enkelt der de har behov for det.

De voksne i Svarstad barnehage er opptatt av å gi barna

  • trygghet og omsorg
  • selvtillit og selvinnsikt
  • evne til respekt og empati
  • tid og rom til å være barn
  • mulighet til medvirkning
  • ønske om å lære mer

Vi ønsker at barnehagen vår skal være et godt sted å komme til, et godt sted å være!

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom