Styrvoll barnehage


 Unger utfolder seg i barnehagen

  

VISJON
Barnehagen med "det lille ekstra" - der ungene får røtter og vinger

I Styrvoll barnehage synes ikke barna at dagene er lange. Her er det rom for å være seg selv, rom for å gå egne veier, men også sammen med andre. Det er plass til både hode og kropp - ikke minst er det plass og romslighet i de voksnes hoder.


Vi er en 3 avdelingsbarnehage som ligger i Lofstadåsen på Steinsholt. Barnehagen har for tiden 51 barn fordelt på avdelingene Knøttene 1-2 år, Vepsebolet 2-3 år og Maurtua 4-5 år.
Vi ligger naturskjønt til med skogen som nærmeste nabo. Vi har utviklet flotte områder som Tussesti, hundremeterskog og en gapahuk i nær tilknytning til barnehagen.

VERDIGRUNNLAG FOR STYRVOLL BARNEHAGE

Et hvert menneske har en uendelig og ukrenkelig verdi

Alle som befatter seg med Styrvoll barnehage må akseptere denne grunntanken i sin omgang med ungene, foreldrene og personalet. Et hvert menneske skal bli sett og ivaretatt som et subjekt, og vi tror på kommunikasjonen som den beste vei for å yte det mest rettferdige blikk.

Med dette som bakteppe har vi valgt å jobbe etter 5 verdier som skal prege Styrvoll barnehage, og blinke i øyene våre hver dag vi går inn døra:

1. Inkluderende               
2. Engasjerte
3. Nysgjerrige
4. Sprelske
5. Romslige

I tillegg til å hente vårt pedagogiske grunnsyn fra barnehagelov og rammeplan, inspireres og preges barnehagen vår av filosofien til REGGIO EMILIA. I Reggio Emilia sier de at unger fødes med 100 språk, og gjennom disse har ungene en rekke muligheter, uttrykk og evner som alle påvirker hverandre, og er avhengig av hverandre. Målet er å ta vare på, og videreutvikle disse evnene. 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom