Barnehager


Lardal kommune har tre barnehager, to er kommunale, en er privat. Det foretas samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen ut fra felles opptakskriterier. Alle barnehagene har de samme satsene for foreldrebetaling og felles søknadsskjema. Søknadsskjema kan fås i den enkelte barnehage, på servicetorget i Lardal kommune og på Lardal kommunes hjemmeside. Søknaden sendes den barnehage som er prioritert først.

Nye moderasjonsordninger i barnehage

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger (i tillegg til søskenmoderasjon) for familier eller husholdninger med lav inntekt:

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av makismalprisen, som i 2016 er 2 655 kroner pr. måned. Ordningene gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2015 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr uke. Fra 1. august 2016 er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig av om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. 

Skjema for søknad om redusert betaling for barnehgeplass (pdf)

 

Åpningstider i barnehagene

Kl 07.00 – 16.30

  • Svarstad barnehage (kommunal) har stengt i romjula og hele påskeuka, samt uke 28, 29 og 30.
  • Styrvoll barnehage (kommunal) har stengt i romjula og hele påskeuka, samt uke 28, 29 og 30.

Kl 07.00 - 17.00

  • Hem barnehage (ikke kommunal) har stengt i romjula og hele påskeuka, samt uke 28, 29 og 30.

Det betales for 11 måneder pr. år. Kostpenger kommer i tillegg.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % f.o.m. barn nr. 3.

Lardal kommune kan i spesielle tilfeller imøtekomme søknader om friplass.
Det tas forbehold om endringer i betalingssatsene i løpet av barnehageåret.

Les om de nye moderasjonsordningene her.

Barnehagene har 5 planleggingsdager pr år. Disse dagene er barnehagen stengt.

Lover og regler

Barnehagen bygger sin virksomhet på "Lov om barnehager", "Rammeplan for barnehager" og "Vedtekter for barnehager".

Søknadsfrist

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom