Her kan du forhåndsstemme


Servicetorget er Lardal kommunes stemmested for tidlig- og ordinær forhåndsstemming.

Servicetorgets åpningstider alle hverdager i forhåndsstemmeperioden: 

  • 1. juli - 31. juli kl. 09.00 – 14.00
  • 1. august - 11. september kl. 08.00 – 15.30

    Langdag
  • Tirsdag 8. september fra kl. 08.00 – 19.00

Forhåndsstemming ved helse- og sosialinstitusjoner:
Tirsdag 8. september:

  • Lardal sykehjem fra kl. 10.00 – 11.30
  • Prestehagen bofellesskap – 12.00 – 13.00
  • Ringveien helsesenter/Solstadhaugen borettslag fra kl. 13.30 – 14.30

Ambulerene stemmemottak:
Ambulerende stemmemottak vil kunne skje der velgeren oppholder seg – og gjelder for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme på steder som valgstyret har bestemt. Frist for velgers søknad til kommunen om ambulerende stemmegivning er tirsdag 8. september 2015.

Forhåndsstemming i annen kommune:
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyrevalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt ved fylkestingsvalget. 

Du skal deretter du få en valgfunksjonær til å stemple stemmesedlene, en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, før du legger dem ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom