Partssammensatt utvalg


Den 19.11.15 ble det avholdt felles drøftingsmøte i henhold til inndelingslova, og hvor Larvik kommunestyre og Lardal kommunestyre hver for seg vedtok følgende i punkt e:

«Det opprettes et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal beså av fellesnemndas 12 representanter og fra arbeidstakersiden 4 medlemmer oppnevnt av de ansatte, 2 fra hver av kommunene».

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom