Referat fra møter i styringsgruppa


4. april 2015

Referat fra 4. møte i styringsgruppa 14. april 2015


24. februar 2015

Referat fra 3. møte i styringsgruppa tirsdag 24. februar 2015 i Larvik


Presentasjoner benyttet i styringsgruppemøtet i Larvik 24. februar 2015

Orientering grendeutvalg i Øvre Eiker v/rådmann Morten Lauvbu

Utredning status 24. februar

Innbyggerundersøkelsen presentasjon


16. desember 2014

Referat fra 2. møte i styringsgruppa

Referat fra 2. møte i styringsgruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner»


27. oktober 2014

Referat fra 1. møte i styringsgruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner».

Referat fra 1. møte i styringsgruppa.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom