Referat fra møter i referansegruppa


21. april 2015

4. møte i referansegruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner».

Referat fra 4. møte i referansegruppa i Lardal 21. april 2015

Kommentarer til utredning april 2015.


27. januar 2015

3. møte i referansegruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner».

Referat fra møte 3 i referansegruppa 27. januar

Utredning 17. april - utkast


5. januar 2015

2. møte i referansegruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner».

Referat fra 2. møte i referansegruppa i Lardal 5. januar 2015


4. november 2014

1. møte i referansegruppa for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner».

Referat fra 1. møte i referansegruppa.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom