Klokkergården


 Logo Klokkergården

Om Klokkergården

Klokkergården er den gamle skolen i Svarstad. Byggingen ble påbegynt i 1847, og skolen sto ferdig i 1850. Den var i bruk som skole i 107 år til 1957 da den nye skolen ble tatt i bruk. Enkelte klasser brukte imidlertid Klokkergården til begynnelsen av 60-tallet.

I 1986 ble det bestemt at Klokkergården skulle bli bygdetun og huse Lardals kulturhistoriske samlinger og være et sted for kulturelle aktiviteter. På låven har Lardal Historielag en samling av bl.a. gamle landbruksredskaper. I hovedbygningens 2. etg. er det utstilt bilder og gjenstander av lokalhistorisk interesse. I søndre del av bryggerhuset er det en bakerovn. Bygdekvinnelaget disponerer to rom i hovedbygningen til vevstue.

Klokkergården er et møte- og aktivitetssted for mange lag og foreninger. Lardal Bygdekvinnelag, Lardal Historielag, Lardal Kunst og Hobby, Lardal Kantori, Lardal Pensjonistforening, Lågendalen Rotaryklubb, Torsdagskafeen, Lardal Sanitetsforening, og Lardal Klokkergårds Venner er faste brukere av Klokkergården.

Klokkergården kan leies for selskaper og sammenkomster på opp til ca. 40 personer. Bestilling skjer hos Gerd Røed på telefon 988 75 520. Prisen er kr. 750 per gang for medlemmer av Lardal Klokkergårds Venner (LKV) og kr 900 for ikke-medlemmer.

Klokkergården har et nytt kjøkken og dekketøy/servise. De fleste leietakere benytter cateringtjenester når det er snakk om servering i selskaper.

Tunstyret
Klokkergården driftes av et eget styre (Tunstyret) der alle de faste brukerorganisasjonene er representert. Se egen underside.

Lardal Klokkergårds Venner
Lardal Klokkergårds Venner (LKV) skal støtte opp under driften av og fremme bruken av Klokkergården som Lardals kulturhistoriske senter. Se egen underside.

Utbyggingsplaner for Klokkergården
Hovedbygningen på Klokkergården er listet som en bevaringsverdig bygning. Det betyr at prosjekter som vedrører denne bygningen, må forelegges kulturminnemyndighetene før tiltak iverksettes. Lardal kommune har nå fått delegert denne myndigheten.

Den gamle kommunestyresalen i 2. etg. er satt i stand og pusset opp. Den ble høytidelig åpnet av ordfører Knut Olav Omholt 16. april 2016.

Høsten 2016 fikk hovedbygningen ny ytterkledning på deler av sørveggen. Det er støpt ny trapp med varmekabel foran hovedinngangen der det også skal anlegges en atkomstrampe for bevegelseshemmede.

Arbeidet på bryggerhuset går videre. Ny grunnmur er på plass og det er støpt nytt gulv med varmekabel. Reisverket i bygget er rettet opp og forsterket og ny ytterkledning er på plass. Det bygges et nytt flott inngangsparti. Våren 2017 skal taket utbedres og de innvendige arbeidene påbegynnes. Målet er å få et nytt stort aktivitetsrom ferdig i løpet av 2017.

Arbeidet med disse prosjektene er avhengig av at det blir skaffet til veie økonomiske midler til innkjøp av materialer og utstyr. Skikua på vestenden av låven brukes til oppbevaring av materialer og redskap til de vedlikeholds- og restaureringsprosjektene som Tunstyret og byggekomiteen gjennomfører.

Arbeidet blir i hovedsak utført på dugnad. Byggekomiteen møter stor velvilje fra bygdefolk med tilgang til traktorer, anleggsmaskiner og annet spesialutstyr som trengs for å løse spesielle oppgaver. Det vil bli behov for betydelig innsats for å få gjennomført disse prosjektene.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom