Interkommunalt samarbeid


Miljørettet helsevern
Lardal kommune er med i et Interkommunalt samarbeid om Miljørettet helsevern i Vestfold, lokalisert i Re kommune. Under linken i høyremenyen er det lagt ut informasjon om hva Miljørettet helsevern er, mye nyttig fagkunnskap, forskrifter og søknads- og meldeskjemaer for de ulike virksomhetene i vår kommune.

Den Grønne Dalen
er et interkommunalt samarbeid om bærekraftig og livskraftig samfunnsutvikling. Grunnlaget for samarbeidet er nedfelt i Grønn Dal-erklæringen som alle kommunene langs Numedalslågen har sluttet seg til.

Kommunesamarbeidet i Vestfold - KiV
Dette er et frivillig nettverksbasert utviklingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. Kommunesamarbeidet har til formål å utvikle, forbedre og effektivisere deltakerkommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning med bakgrunn i lokale behov.

Samarbeidet er tidsbegrenset og skal evalueres i 2016.

Larvik legevakt
Lardal kommune har interkommunalt samarbeid med Larvik kommune. Legevakten er åpen fra kl 15.00 - 08.00.
Tlf.: 116117.

Interkommunalt samarbeid om brannvesen
Kommunestyret i Lardal behandlet i møte den 31.03.09 sak vedr. interkommunalt samarbeid om brannvesen med Kongsberg og Hof kommuner. Vedtaket kan du lese i boksen Les mer.

Vestfoldfestspillene
Vestfold Festspillene A/S har til formål å gjennomføre et årlig festspill som presenterer regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur - med hovedvekt på musikk og annen scenekunst. 60 prosent av aksjene eies av Vestfold Fylkeskommune. De resterende 40 prosent er fordelt i henhold til folketallet i fylkets 14 kommuner; Andebu, Borre, Hof, Holmestrand, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg.

IKA Kongsberg
IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS. 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom