Viktig informasjon til innbyggere


Hva gjør du hvis telefon og internett er ute av drift i Lardal?

Ved behov for nødhjelp (ambulanse, brann og politi) vil Lardal legekontor være bemannet døgnet rundt med personell som kan kontakte nødetatene.

Kommunen vil også kunne nås på sikringsradio kanal sikring 8.

 

Beredskapsansvarlig i Lardal kommune

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom