Viktig informasjon fra Norkring


Informasjon Norkring

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.

Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger
og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge.

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is. Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å synliggjøre denne informasjonen på deres
respektive hjemmesider/servicetorg, slik at den tilfaller publikum.

Med ønske om en fortsatt god og trygg vinter!

Med vennlig hilsen
Ingrid Dietrichson

Logo Norkring 

 

 

 

Ingrid Dietrichson
Communication Manager
Business Development
Norkring AS
Snarøyveien 30
Building M2a
1331 Fornebu
Norway

+47 905 66 471

www.norkring.no

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom