Vi trenger leksehjelp på Frivilligsentralen


Vil du bidra som leksehjelp her på Frivilligsentralen?

Du trenger ikke å være utdannet lærer for å fungere godt som leksehjelp. Dette er en oppgave som mange foreldre ivaretar på en god måte.

Vi har fått meldt inn behov og vil svært gjerne bistå med hjelp! Vi trenger deg :) Ta kontakt med Frivilligsentralen/Hanne for mer informasjon. Mobil: 934 20 712 eller 409 03 427.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom