Vedtatte reguleringsplaner i Lardal


Lardal kommunestyre vedtok 15.12.2016 to nye reguleringsplaner:

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom