Værsituasjonen og nytt flomvarsel


Onsdag vil det komme regnbyger, lokalt 15-35 mm på 24 timer. Fra natt til torsdag kommer et nytt lavtrykk via sørlige del av England inn i Nordsjøen.

Vannføringen i Numedalslågen ved Kongsberg har kulminert onsdag morgen på 718 m3/s. Vannføringen i nedre deler av Numedalslågen er fortsatt stigende.

Værsituasjonen:

Onsdag vil det komme regnbyger, lokalt 15-35 mm på 24 timer. Fra natt til torsdag kommer et nytt lavtrykk via sørlige del av England inn i Nordsjøen.

Det er ventet lokalt 30-70 mm nedbør på 24 timer i områdene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Akershus, sørlige deler av Oppland og sørlige deler av Hedmark. Summen av store nedbørmengder over tid, i kombinasjon med store nedbørmengder på torsdag, gjør at Meteorologisk institutt har valgt å sende ut ekstremværvarsel. Nedbørmengdene kan lokalt gi store konsekvenser.

Flomvarsel for Vestfold:

Vannføringen i Numedalslågen ved Kongsberg har kulminert onsdag morgen på 718 m3/s. Vannføringen i nedre deler av Numedalslågen er fortsatt stigende.
Det ventes regnbyger i dag, og fra natt til torsdag ventes mye nedbør. Ytterligere vannføringsøkning med fare for flomvannføring på oransje nivå må påregnes.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det anbefales fortsatt å rense dreneringsveier og stikkrenner.

Dersom det observeres utglidninger, ras, flom over veier, ta kontakt med kommunen på telefon 411 00 156.

Kommunale mannskaper er i beredskap.

Bor du utsatt til må du rydde kjellere og lave etasjer, sjekk opp rister og sluk og sikre ting som kan flyte avgårde, rundballer og annet som kan ta løs og flyte med strømmen. 

Bistand fra Brann- og redningstjenesten må bestilles via telefon 04110.

Dersom skade skjer må en dokumentere skaden og ta kontakt med eget forsikringsselskap.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom