Vanningsrestriksjoner sommeren 2015


For å sikre at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, innføres det slik vanningsplan for Svarstad og Steinsholt fra 20. juni til 31. august 2015:

Husstander kan vanne etter forbokstav i familienavnet på følgende dager:

A - J: Mandag, onsdag og fredag
K - Å: Tirsdag, torsdag og lørdag


Vanningen er begrenset til tidsrommet 20.00 – 23.00

  • Borettslag har vanningsdag etter borettslagets navn
  • Til vanningen tillates kun én spreder pr. eiendom
  • Vannslangen skal være frakoblet utenom vanningsdagene
  • Det er lov å vanne med kanne hver dag
  • Ved brannutrykning må all vanning stoppes


Sogn kildesorteringsstasjon

Kildesorteringsstasjonen på Sogn er stengt følgende torsdager i sommer: 9. juli og 30. juli.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom