Utdanningsmesse i Huldrehallen


Fredag 5. desember blei det arrangert utdanningsmesse for elevene på Lardal ungdomsskole i Huldrehallen. Tanken var at bygdas næringsdrivende og ungdommene som i framtida skal velge utdannelse skulle få mulighet til å bli kjent med hverandre.

Åpning av utdanningsmessen

Utdanningsmesse

 

Det er viktig at ungdommene i bygda veit at det finnes mulighet for å få arbeid her etter endt utdannelse.  Det å ha arbeid i nærheten er viktig når en velger busted, og vi håper at med å fokusere på det, vil flere komme tilbake og busette seg i bygda. 

I ei tid med mye fokus på kommunesammenslåing må vi huske at bygda blir her, og der vil det også i framtida være mange oppgaver som skal gjøres.

8 av bedriftene i Lardal stilte opp med stand; disse var Steni, Spar Svarstad, GDA, Gjerden fjellsikring, Lardal kommune, Lardal bondelag, Merkur regnskap og Henning elektro.  I tillegg bidro elever fra Lardal som nå går på videregående med informasjon om sine linjer, rådgiver fra Thor Heyerdahl videregående skole og utdanningskontoret i Vestfold.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom