Ung respons


Til deg som er lærer, leder eller medlem i en barne- og ungdomsorganisasjon

Her følger informasjon om prøveprosjektet Ung respons, initiert og gjennomført av Norsk kulturråd.

Med Ung respons gir vi unge mellom 6 og 19 år en mulighet og et sted til å ytre seg fritt om kunst. De kan delta gjennom Instagram, eller de kan søke midler hvis det de vil gjøre koster penger.

Bakgrunn
Kunst- og kulturtilbudet for barn og ungdommer har økt de siste ti-femten årene. Det er særlig Den Kulturelle Skolesekken, og innføringen av de kommunale kulturskolene som sikrer barn og unge et visst bekjentskap med ulike kunstformer. Enkelte store og små kunstinstitusjoner og festivaler viser også økt interesse for at tilbudet til unge skal være likeverdig og godt.

 
For de unge selv
Men, hva mener barna og ungdommene selv? Gjennom Ung respons håper vi å få svar på dette.

Ung respons er for de unge selv. Det er de som selv må ha lyst, og finne ut av hva de vil gjøre eller uttrykke som en respons på det de selv opplever som kunst. Både de yngste og noen av ungdommene kan trenge råd og veiledning fra voksne. Det er også voksne (foresatte) som må signere på søknaden til Kulturrådet. Prosjektet kan brukes i skolen eller organisasjonen men det er viktig at det er barna selv som bestemmer innholdet i sin respons.

All informasjon og en formidlingsvideo finnes på www.ungrespons.no. Vi er også på facebook: http://www.ungrespons.no/.
 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom