Trafikksikkerhet ved skolestart


Klipp hekker og busker – tenk trafikksikkerhet!

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Til uken starter ungene på skolen igjen og det er et nasjonalt mål at flere skal gå å sykle til skolen – da må vi gjøre det så trygt som mulig.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring nå i sommermånedene.

Klipp hekken
Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Maks en halv meter høy hekk
Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Trygg Trafikk håper at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. Ikke glem de minste, sett deg gjerne ned på kne for å få bedre oversikt over hvor lite de faktisk ser – en førsteklassing er ikke så mye over meteren høy!

Fortau med høy hekk
 
Illustrasjonsfoto: Ikke lett å være verken fotgjenger eller bilist her!

Trygg Trafikk

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom