Tid for influensavaksine


Vaksinen kan du ta på Lardal legekontor onsdager fra kl 13.00 til 14.30.

Personer i disse gruppene anbefales spesielt å ta influensavaksine:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
  • Barn og voksne med:

         - diabetes mellitus, type 1 og 2       
- kronisk luftveissykdom
- kronisk hjerte- og karsykdom
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt infeksjonsforsvar
- svært alvorlig fedme (BMI over 40)
- annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom