Årets siste teinetrekking i Kjærrafossen!


  • Årets siste teinetrekking 7. august kl. 18.00 med påfølgende auksjon!

Følg med - kanskje kan du se laksen gå i Kjærrateina

Se den flotte filmen fra årets første teineåpning 3. juli!

  • 31. juli kl. 18.00 blir det teinetrekking med påfølgende auksjon! 
  • 24. juli kl 18.00 blir det teinetrekking med påfølgende auksjon!
  • 15. juli: Kjærrafisket melder i dag at det er fine laks i teina!
  • 17. juli kl 18.00 blir det teinetrekking med påfølgende auksjon!
  • 9. juli: Teina er full av laks! Kjærrafisket har derfor bestemt seg for å stenge den i dag, og tar opp som vanlig torsdag 10. juli kl 18.00. Det blir masse laks på auksjonen på torsdag kveld! Møt opp!

  • Torsdag 10. juli kl 18.00 blir det teinetrekking med påfølgende auksjon!

  • Torsdag 3. juli kl 18.00 blir det teinetrekking med påfølgende auksjon!

  • Kjærrafisket melder i dag (3. juli) at det er fisk i teina!

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Ole Petter Skjerven på mobil: 91 83 79 50.

Følg også med på denne siden - den blir jevnlig oppdatert!

Velkommen til en unik opplevelse i Kjærra Fossepark!

Laksehopp

Foto: Kjell Harangen

I området ved Kjærrafossen i Lågendalen finnes det en rekke spesielle innretninger som blir brukt til ulike former for laksefiske.
Samlet blir dette kalt for «de kulturhistoriske fiskene». Kjærra Laxefiske er ett av dem, og kan føre sin historie helt tilbake til middelalderen. Første historiske datering er fra 1388. Fangstanlegget med fangstredskap og bygninger er restaurert som en tro kopi av anlegget som gikk ut av bruk i 1957, med tømmer og stein som materiale. I dag demonstreres fisket som har vært drevet etter samme prinsipp siden middelalderen.

Hovedattraksjonen er den ukentlige åpningen av lakseteina hver torsdag klokka 18.00 om sommeren. Med bruset fra Kjærrafossen som bakteppe når teina åpnes, og ukens fangst vises fram, er dette en fascinerende opplevelse. I forbindelse med åpningen av teina er det servering av kaffe og vafler. I en laftet stall er det periodiske utstillinger, og det er også bygd et amfi i nærheten som brukes til konserter. Området ved Kjærrafossen er tilrettelagt med parkering og sti.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom