TV-aksjonen NRK UNICEF 2017: Hvert barn er en mulighet


Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.

Skoleelever UNICEF TV-aksjon 2017

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

 

I Lardal har vi en lang og fin tradisjon med at elever fra 8. og 9. klasse er bøssebærere sammen med foreldre og andre frivillige. Vi oppfordrer alle til å ta vel i mot bøssebærerne. Vil du bli med? Ta kontakt med servicetorget eller registrer deg på www.blimed.no.


Lardal kommune støtter TV-aksjonen med kr. 10.000 og vil oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme.

Dette er UNICEF

Dette skal pengene gå til


TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Den har vært arrangert hvert år siden 1974,
og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100 000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører. På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.

Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025. 

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom