Stor deltakelse på temakveld i Huldrehallen


Tirsdag denne uka inviterte foreldrerepresentantene i skoler og barnehager til temakveld i Huldrehallen. Mattias Øhra skulle foredra over temaet «Barn og unges medievaner - Sosiale medier og kravet om autentisk selvrealisering».

Temakveld Mattias Øhra

Temakveld Mattias Øhra

 

300 mennesker - ungdommer som voksne, fikk en «dannelsesreise» som traff «midt i magen rett til hjerte.» Ingen gikk derfra uten å ha fått noe å tenke på i eget liv , egen foreldrerolle – profesjon eller eget ansvar for fellesskapet.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom