Skatteoppkreverfunksjonen Lardal kommune


Fra 1. juni 2016 overtar Re kommune skatteoppkreverfunksjonen for Lardal kommune.

Skatteoppkreveren i Lardal blir en del av det allerede eksisterende samarbeidet mellom Hof, Holmestrand, Re og Stokke.

Kontoret ligger på Revetal i Re kommune. Besøksadresse er Regata 2, Revetal.

Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal.

Re kommune har telefon 33 06 10 00 og telefaks 33 06 10 01.

Mer informasjon om økonomi og skatt finner du på denne siden

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom