Renovasjonsordning i Lardal kommune


Gjenvinningsentreprenøren  Ragn-Sells overtar avfallsinnsamlingen etter Veireno.

Vesar har inngått en avtale med Ragn-Sells AS som sikrer at avfallsinnsamlingen i kommuner der Veireno har forestått arbeidet vil gå sin gang på normalt vis. Alle ansatte og biler fra Veireno vil bli med videre i driften av den nye kontrakten. I tillegg setter Ragn-Sells inn overordnet ledelse med erfaring fra tilsvarende  oppdrag.

Kontrakten mellom Vesar og Ragn-Sells løper i 18 måneder. Den inngåtte avtalen med Ragn-Sells vil ikke ha påvirkning på renovasjonsgebyrene som kommunen fastsetter.

-Vi er svært fornøyde med denne løsningen. Det har vært viktig for oss å sikre kontinuitet i tjenestene. Ragn-Sells er en ryddig, kompetent og solid aktør med omfattende erfaring innen avfallshåndtering. Det er også gledelig at de tidligere Veirenoansatte i Vestfold er sikret videre jobb takket være Ragn-Sells, sier daglig leder Andreas Gillund i Vesar.

Avfallsinnsamlingen i Vesar regi har siden oktober 2015 foregått med biler drevet på klimavennlig biogass. Slik blir det også fremover i Ragn-Sells regi.

Ragn-Sells er en familieeid gjenvinningsentreprenør med virksomhet i 6 land, og  er totalleverandør av tjenester knyttet til håndtering av avfall og gjenvinning.  Selskapet har 400 ansatte i Norge, og til sammen 2500 ansatte i konsernet. I Norge er virksomheten fordelt på 20 avdelinger, deriblant på Borgeskogen i Vestfold. Selskapet driver også fire gjenvinningsstasjoner i Vestfold.

Vi legger også informasjonen ut på www.vesar.no løpende.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom