Rekruttering av rådmann for nye Larvik kommune


Rektutteringsfirmaet Headvisor AS skal bistå Fellesnemnda med å rekruttere rådmann for nye Larvik kommune. 

Det er opprettet en politisk valgt fellesnemnd knyttet til sammenslåingsprosessen for Larvik og Lardal. Fellesnemnda skal nå ansette en person til prosjektleder, som skal lede sammenslåingsprosessen og som fra 01.01.2018 skal bli rådmann i den nye sammenslåtte kommunen.

I tråd med vedtak i Fellesnemnda har administrasjonen nå gjennomført en anbudskonkurranse for valg av konsulentfirma for bistand i ansettelsesprosess for prosjektleder/rådmann til nye Larvik kommune. Med bakgrunn i en total vurdering av tildelingskriterier fra 5 mottatte tilbud, ble anbudskonkurransen vunnet av rekrutteringsfirmaet Headvisor AS.

Headvisor AS vil, sammen med ansettelsesrådet i Fellesnemnda, nå starte prosessen med å rekruttere den som skal lede prosjektet og arbeidet med å slå sammen de to kommunene Larvik og Lardal, for deretter å bli rådmann i den nye kommunen.

Mer informasjon om fremdrift følger senere.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom