Presentasjon av rådmannens forslag til handlingsdel 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016


 

Tirsdag 3. november vil rådmann og økonomisjef presentere rådmannens forslag til handlingsdel 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 i kommunestyresalen kl. 19.00.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom