Ny erstatningsordning for naturskader innført 1. januar 2017


Fra 1. januar 2017 ble den nye loven for naturskadeerstatning gjeldende i Norge. Innføringen av ny lov får betydning for alle som blir rammet av naturskader.

Frem til 1.1.2017 har naturskadeutsatte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Nå skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Ifølge Landbruksdirektoratet vil dette gi en større grad av likebehandling og bidra til en mer effektiv prosess for skadelidte som faller inn under naturskadeordningen.

  • Målet med ny ordning er å gi et enklere og bedre tilbud til de som blir utsatt for naturskade. Med et nytt elektronisk søknadsskjema forenkler vi prosessen, noe som betyr kortere saksbehandlingstid. Omleggingen er i tråd med digitaliseringen vi ser ellers i samfunnet, forteller Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Dekningsområdet er i hovedsak det samme som i tidligere lov, og skadetyper som dekkes vil også være de samme. Den største endringen fra 1.1.2017 er at det ble innført et elektronisk søknadsskjema hvor det er den enkeltes ansvar å søke om erstatning. Den skadelidte skal også innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden. Å innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden kan gjøres ved å henvende seg til en lokal entreprenør for å få et overslag over kostnader ved å gjenopprette. Den skadelidte kan også kontakte en sertifisert takstmann for å innhente en takst på hva det vil koste å gjenopprette skaden.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. De fleste skader på hus og eiendom dekkes dermed av den vanlige hjemforsikringen. Den statlige naturskadeordningen gjelder det som ikke kan dekkes av vanlig forsikring, som veier og dyrka mark.

En enklere og mer effektiv søknadsprosess

Målet med ny ordning er at skadelidte selv enkelt skal kunne dokumentere skader med bilder, kart og beskrivelser, og søke om naturskadeerstatning. Landbruksdirektoratet har derfor utviklet et digitalt søknadsskjema som er enkelt og brukervennlig. Både tradisjonelle og sosiale medier vil bli tatt i bruk for å nå ut til potensielle skadelidte i områder hvor faren for naturskader er stor.

  • Naturskader kan være en alvorlig krisesituasjon for den enkelte, og det er derfor viktig at vi ivaretar skadelidte på en god måte. Det nye elektroniske søknadsskjemaet vil inneholde instruksjoner, både i selve søknadsskjemaet og på nett, som enkelt forklarer hvordan man skal gå frem, avslutter Eide.

For mer informasjon om ny naturskadeerstatningslov, kan man gå inn på de nye nettsidene for ordningen: www.naturskadeordningen.no. Der vil det være mer informasjon om regelverk og hvordan man søker om erstatning innenfor den nye ordningen.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom