Fra Næringsfrokosten 21. oktober


Ordfører og NAV-leder i Lardal inviterte lokalt næringsliv og innbyggere til frokost på Kjærratunet fredag 21.10.16.

Næringsfrokost 

Klikk på bildet for større visning.

Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant og Lardøling, gav oss et spennende foredrag om den norske modellen. Han viste til at arbeidslivet i Norge er endringsdyktig, og at vi gjennom treparts-modellen har bygd et solid fundament for videre innovasjon og utvikling. Han fortalte om sine møter med ledere verden rundt, som alle ønsker å vite mer om hvorfor akkurat Norge har klart å bygge en velferdsstat.

Videre gav Elin B. Ivarsson fra NAV Larvik de frammøtte en kort innføring i EU-prosjektet Cobra, som kartlegger næringslivets kompetansebehovet i fremtiden. 50 bedrifter i Larvik og Lardal vil bli kontaktet for intervjuer, og vi håper alle takker ja!

Ordfører Knut Olav Omholt takket for oppmøtet og det blir ny næringsfrokost i vinter. Vi håper mange kommer !

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom