Møte i Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda for Lardal-Larvik


Det avholdes møte i Partssammensatt utvalg og i Fellesnemnda for Lardal og Larvik 24. mai 2016 kl. 13.00 i Herredshuset i Lardal. 

Etter møtet vil det bli en orientering om Erfaringer fra prosessen i Sandefjord/Stokke/Andebu v/prosjektleder Gudrun Grindaker kl. 16.00 – 17.00.

Les møteinnkallingen til Partssammensatt utvalg

Les møteinnkallingen til Fellesnemnda for Lardal og Larvik

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom