Lardal kommunes spørreundersøkelse vedr. kommunestruktur


I forbindelse med kommunens utredning av kommunestruktur blir Lardal kommunes spørreundersøkelse igangsatt fra mandag 9. februar 2015.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom