Kommunebarometeret 2014 - Lardal best i Vestfold!


Kommunebarometeret 2014 – Lardal best i Vestfold og nr. 15 i landet!

Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal Rapport.

Kommunebarometeret bruker 127 ulike nøkkeltall for å rangere kommunene fra topp til bunn innen 13 ulike områder. I totaltabellen er alle nøkkeltallene lagt sammen, hvor det er justert noe med hensyn til kommunenes reelle økonomiske handlefrihet.

Dersom du ønsker å lese mer om kommunebarometeret, gå inn på http://kommunal-rapport.no/artikkel/endelig_tabell_kommune_barometeret_2014

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom