Resultater fra innbyggerundersøkelsen


Bakgrunn

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. I Departementets veiledning om gjennomføring av prosessen i den enkelte kommune, anbefales det god kommunikasjon med innbyggerne, og spørreundersøkelser nevnes som en av flere metoder.

Lardal kommune har gitt TNS Gallup i oppdrag å gjennomføre en slik undersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 9-13.februar 2015.

I alt har 400 personer blitt intervjuet. I tillegg til spørsmålet om ja eller nei til kommunesammenslutning, ble det stilt åpne spørsmål om argumenter for og argumenter mot. Disse er kategorisert av TNS Gallup. Det ble også spurt om interesse for mer informasjon.

Noen hovedresultater

Flertallet er imot kommunesammenslutning

56 % mener kommunen ikke bør slå seg sammen med en annen kommune, mens 39 % er for. 5 % svarer at de usikre eller er ubesvart.

Flertallet mener Larvik er den mest aktuelle løsning dersom kommunesammenslutning blir aktuelt

På spørsmålet «Dersom kommunesammenslutning blir aktuelt, bør Lardal kommune etter din oppfatning slå seg sammen med Larvik, eller ønsker du at Lardal slår seg sammen med en annen kommune?» mente 64 % Larvik, 27 % andre kommuner mens 10 % var usikre/ubesvart.

Frykt for å bli en utkant i en stor kommune viktigste argument mot kommunesammenslutning

Frykt for å bli en utkant, dårlig kommuneøkonomi i Larvik, dårligere og færre tjenestetilbud og stor avstand til kommunesenteret er de viktigste argumentene mot å slå Lardal sammen med en annen kommune.

Flere og bedre tjenestetilbud i en stor kommune er viktigste argument for kommunesammenslutning

Flere og bedre tjenestetilbud, billigere å drifte en stor kommune gir bedre økonomi og nødvendig på lengre sikt er de viktigste argumentene for å slå Lardal sammen med en annen kommune.

Betydelig interesse for mer informasjon om sammenslutning av Lardal kommune med en annen kommune

Dette gjelder både informasjon om utredningen, åpne folkemøter, informasjon på kommunens hjemmesider og at kommunens politiske ledelse fortsetter å gi direkte informasjon i lag og foreninger.

Undersøkelsens materiale er i sin helhet lagt ut på kommunens hjemmeside (se linker nedenfor).

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til rådmann Mette Hvål i Lardal kommune eller til prosjektleder Joakim Nylen i TNS Gallup.

Argumenter for og imot kommunesammenslutning

Tabell og topline

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse Lardal kommune

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom