Informasjon om radonmåling


Kommunenes servicetorg får ofte henvendelser fra innbyggere som har spørsmål om radonmåling.

Gjennom Strålevernsforskriften er det nå lovpålagt å dokumentere radonverdier i alle utleieboliger, men for privatpersoner som bor i egen bolig er det kun en anbefaling fra Statens strålevern om at alle bør måle.

Informasjon om radonmålinger

Det har de siste årene dukket opp mange nye aktører som tilbyr dyre målinger. For tiden er det for eksempel mange som opplever pågående telefonselgere som vil selge radonmålinger til over dobbel pris av det som er vanlig.

Les mer på www.radon.no.

Ved å sende bestilling til kommunetilbud@radon.no, kan kommunens innbyggere også nyte godt av 10 % rabatt på gjeldende målepriser.

Radonor as har tilbudt målinger til norske kommuner, private husstander og andre kunder i Norge i 15 år. Alle analyser skjer i akkreditert laboratorium.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom