Gratis tilknytningsavgift - vann


Har du bolig i nærheten av hovedledning for vann ?
Da bør du benytte deg av tilbudet  om å koble deg på kommunalt vann.

Det gis fritak for  tilknytningsavgift for vann for eksisterende boliger som har etablert privat vannforsyning. Tilbudet gjelder fram til 31.12.2013.

Eieren må selv søke om dette og selv bekoste tilførselsledning , tilkobling og betale årlig vannavgift etter påkobling.

Arbeidet må utføres av autorisert rørlegger, ta kontakt med Lardal kommune for søknadsskjema og kart.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom