"Full fart" - Gratis gruppetilbud til barn


I disse dager har alle 4. – 7. klassinger fått med seg en brosjyre hjem omkring oppstart av et aktivitetstilbud til barn som trenger mer aktivitet i hverdagen.

Det oppfordres til å lese igjennom denne og ta stilling til om du tenker ditt/dine barn har behov for dette tilbudet. Kontaktopplysninger og påmeldingsfrist med mer står i brosjyren, som det også linkes til her.

Påmeldingsfrist fredag. 24. april.
Oppstart vil være onsdag 29. april kl. 13.00-13.50.

Les brosjyren

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom