Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Offentlig ettersyn


Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 for Lardal kommune skal til behandling i kommunestyret den 15. desember 2016.

Grunnlagsdokumentene og formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, og på Lardal bibliotek fra 01.12.2016.

Eventuelle merknader må være Lardal kommune i hende innen 14. desember 2016 kl 12.00.

Lardal kommune
Svarstadtunet 15
3275 Svarstad

Send gjerne kommentarer på e-post:
post@lardal.kommune.no

Formannskapets innstilling

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2017 - 2020 og Budsjett 2017.

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom