Bilder fra åpning av gang-/sykkelvei FV 860


3. juli 2015 var det offisielle åpning av gang- og sykkelveien FV 860

 

Svarstad barnehage var invitert til åpningen og deltok med fin sang. Ordfører Liv Grinde klippet snora sammen med to av barna fra barnehagen.

Nedenfor ser du bilder fra åpningen (Foto: Per Foss).

Åpning av gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelsti 2

Gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti4

Gang- og sykkelsti

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom