Høring - Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse Lardal og Larvik kommuner


Lardal og Larvik kommuner har gått sammen om å utarbeide en helhetlig ROS analyse i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt. I denne fasen ønsker vi innspill på hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen som vi senere skal analysere.

Her finner du høringsnotatet:  Høringsnotat Helhetling ROS Lardal og Larvik

Høringsfrist fredag 10. juni 2016 kl. 10:00 skal sendes respektive kommuner:

Lardal kommune Svarstadtunet 15 , 3275 Svarstad, på epost: postmottak@lardal.kommune.no

Larvik kommune Postboks 2020, 3255 Larvik, på epost: postmottak@larvik.kommune.no

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom